background

İSG Politikamız


CitySpiders Turkiye olarak kalite politikamız şöyledir:

Şirketimiz CitySpiders'in iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda ISO 45001:2018 standardı kapsamında İSG politikamız, mevcut ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların yerine getirilmesi, çalışanlarımızın süreçlere aktif katılımı, öneri ve isteklerinin dikkate alınarak iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin ortadan kaldırılması, ortamın tam güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra insan kaynaklı hataların eğitimlerle giderilmesi ve çevrenin korunmasını önceliklendirir.

CitySpiders olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu nedenle, çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek, belirlenen riskleri azaltmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için gereken tüm önlemleri almaktayız. Ayrıca, güvensiz çalışmalar ve davranışlar konusunda tüm paydaşların sorumluluğu olduğu bilincini inşa etmeyi hedefliyoruz. İsg süreçlerinde çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, sürekli bir iyileştirme ve gelişim süreci izliyoruz. Bunun yanı sıra, yasal mevzuatlarla uyumlu çalışarak çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın desteklenmesini taahhüt ediyoruz.