background

Kalite Politikası


CitySpiders Turkiye olarak kalite politikamız şöyledir:

  • Müşteri istekleri ve gelecekteki beklentiler doğrultusunda ürün kalitesini gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Çalışanların yönetim sisteminin işleyişine aktif olarak katılımını sağlamak,
  • Çalışanların verimliliğini ve işleyişe katkısını sağlayabilmek amacıyla eğitimlerle sürekli gelişimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
  • Üretimlerimizin ve hizmetlerimizin ilk seferde doğru, istenen ürün ve kalite şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Kalite adına sistemin işleyişine katkıda bulunacak ve sistemi geliştirecek yatırımlardan kaçınmamak,
  • Çalıştığımız çevreyi korumak ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak.
Sektördeki başarımızı her geçen gün daha da arttırarak daima tercih edilen ve bu sayede pazardaki payımızı sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmaktır. CitySpiders Turkiye üst yönetimi, yukarıda tanımlanan taahhütleri gerçekleştirmek için, işletme genelinde gerekli her türlü insan, alt yapı ve çalışma ortamına ilişkin kaynakları mevcut imkânlar çerçevesinde sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi görev bilecektir.

Saygılarımla,

Genel Müdür
CitySpiders Turkiye